Lọc Nhớt Donaldson P558615

P558615 | Lọc dầu động cơ PC200-8, PC200-7 (6736-51-5142)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC200-8 (6736-51-5142)

Replace:
3963637   CUMMINS
LF3349 FLEETGUARD
47100093 DAEWOO
65055105015 DAEWOO
65055105021 DAEWOO
6736-51-5142 KOMATSU
20163143 VOLVO

  Liên hệ
  # Thông số  Chi tiết
  1 MEDIA TYPE Cellulose
  2 EFFICIENCY TEST STD SAE J1858
  3 EFFICIENCY 99% 40 micron
  4 GASKET ID 61 mm (2.40 inch)
  5 GASKET OD 71 mm (2.80 inch)
  6 LENGTH 174 mm (6.85 inch)
  7 THREAD SIZE 1-16 UN
  8 OUTER DIAMETER 93 mm (3.66 inch)
  9 TYPE Full-Flow
  10 STYLE Spin-On
  11 PRIMARY APPLICATION CUMMINS 3932217

   

  Lọc dầu động cơ P558615 dùng cho các máy-thiết bị:

  KOMATSU    PC200-6    (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200-6A (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200-6B (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200-7    (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200-7B (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200-8    (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200LC-6 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200LC-7 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200LC-7B (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200LC-8 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200LL-6 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200LL-7 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200Z-6 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC200Z-6LE (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC210-6    (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC210-7    (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC210-7K (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC210LC-6 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC210LC-7 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC210LC-7K (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC210NLC-7K (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC220-6    (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC220-7    (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC220-8    (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC220LC-7 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC220LC-7L (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC220LL-7 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC228US-1 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC228US-2 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC228US-3 (6736-51-5142)
  KOMATSU    PC228USLC-1 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC228USLC-2 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC228USLC-3 (6736-51-5142)
  KOMATSU    PC228USLC-3EO (6736-51-5142)
  KOMATSU    PC228USLC-9 (6736-51-5142)
  KOMATSU    PC228UU-1 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC230-6    (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC230LC-6 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC230NHD-7 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC230NHD-7K (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC240LC-10 (6736-51-5142)
  KOMATSU    PC240NLC-7 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC270-7    (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC270LC-6 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC270LC-6 MH (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC270LC-6LE (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC270LC-7 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC270LC-7MH (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC270LC-8 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC270LL-7 (6735-51-5143)
  KOMATSU    PC308USLC-3 (6736-51-5142)
  KOMATSU    PC308USLC-3EO (6735-51-5143)
  KOMATSU    PW200-7    (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA200-5    (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA200-5L (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA200-6    (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA200L-5 (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA200PT-5L (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA250-5    (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA250-6    (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA250PT-5 (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA250PZ-6 (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA320-5    
  KOMATSU    WA320-5L (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA320-6    (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA320PT-5    
  KOMATSU    WA380-6    (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA380-6    (6736-51-5142)
  KOMATSU    WA380-7    (6736-51-5142)

   

  Mua hàng liên hệ ngay số điện thoại HOTLINE

  Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

  Mới nhất

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: