Lọc Thuỷ Lực Donaldson P551142

P551142 | Lọc dầu thuỷ lực Donaldson P551142 (07063-01142)
Dùng cho máy xúc Komatsu, máy xúc Kawasaki

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Liên hệ
# Thông số Chi tiết
1 PRIMARY APPLICATION KOMATSU 0706301142
2 MEDIA TYPE Cellulose
3 STYLE Cartridge
4 EFFICIENCY BETA 20 25 micron
5 EFFICIENCY BETA 2 14 micron
6 LENGTH 299.97 mm (11.81 inch)
7 INNER DIAMETER 110.24 mm (4.34 inch)
8 OUTER DIAMETER 149.86 mm (5.90 inch)

Lọc thuỷ lực P551142 dùng cho máy-thiết bị:
KOBELCO    K904C    S/N K13609 Only;(24046Z2)
KOBELCO    K909    (24046Z2)
KOBELCO    K935    (24046Z2)
KOBELCO    K935    (24046Z2)
KOBELCO    LK650    (24046Z2)
KOBELCO    LK650A    (24046Z2)
KOMATSU    D355A-1    (195-60-16320)
KOMATSU    D355A-3    (7063-01142)
KOMATSU    D355A-5    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-1    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-1    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-1    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-2    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-2    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-2    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-3    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-3    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-3    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-5    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-5    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-5SL    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-5SL    (7063-01142)
KOMATSU    D375A-6    (706351142)
KOMATSU    D455A-1    (7063-01142)
KOMATSU    D455A-1    S/N 1501-up;(7063-01142)
KOMATSU    D455A-1    S/N 1501-up;(7063-01142)
KOMATSU    D475A-5    (7063-01142)
KOMATSU    D475A-5EO    (7063-51142)
KOMATSU    D475ASD-5EO    (7063-51142)
KOMATSU    HD200D-3    (7063-01142)
KOMATSU    HD205-3    (7063-01142)
KOMATSU    HD205-3    (7063-01142)
KOMATSU    HD255-5    (7063-01142)
KOMATSU    HD320-3    (7063-01142)
KOMATSU    HD325-3    (7063-01142)
KOMATSU    HD325-5    (7063-01142)
KOMATSU    HD325-5    (7063-01142)
KOMATSU    HD325-6    (7063-01142)
KOMATSU    HD325-7    (7063-51142)
KOMATSU    HD405-6    (7063-01142)
KOMATSU    HD405-7    (7063-51142)
KOMATSU    HD460-1    (195-60-16320)
KOMATSU    HD465-2    (7063-01142)
KOMATSU    HD465-3    (7063-01142)
KOMATSU    HD465-3    S/N 2001-2185;(7063-01142)
KOMATSU    HD465-5    (7063-01142)
KOMATSU    HD780-1    (7063-01142)
KOMATSU    HD780-1    (7063-01142)
KOMATSU    HD780-1    (7063-01142)
KOMATSU    HD785-1    (7063-01142)
KOMATSU    HD785-2    (7063-01142)
KOMATSU    HM300-1    (7063-51142)
KOMATSU    HM300-2    (7063-51142)
KOMATSU    PC128US-1    (7063-01142)
KOMATSU    PC200    (1956-01-6320)
KOMATSU    PC200-3    (7063-01142)
KOMATSU    PC200-3    (7063-51142)
KOMATSU    PC200LC-3    (7063-01142)
KOMATSU    PC200LC-3    (7063-51142)
KOMATSU    PC210    (1956-01-6320)
KOMATSU    PC220    (1956-01-6320)
KOMATSU    PC220-3    (7063-01142)
KOMATSU    PC228US-1    (1956-01-6320)
KOMATSU    PC228US-2    (1956-01-6320)
KOMATSU    PC228USLC-1    (1956-01-6320)
KOMATSU    PC228USLC-2    (1956-01-6320)
KOMATSU    PC228UU-1    (1956-01-6320)
KOMATSU    PC240-3    (195-60-16320)
KOMATSU    PC240LC    (1956-01-6320)
KOMATSU    PC280-3    (195-60-16320)
KOMATSU    PC280LC-3    (195-60-16320)
KOMATSU    PC400-5    (7063-01142)
KOMATSU    PC400-5    (7063-51142)
KOMATSU    PC400-5    (7063-01142)
KOMATSU    PC400HD-5    (7063-01142)
KOMATSU    PC400HD-5    (7063-51142)
KOMATSU    PC400HD-6    (7063-01142)
KOMATSU    PC400LC-5    (7063-01142)
KOMATSU    PC400LC-5    (7063-51142)
KOMATSU    PC400LC-6    (7063-01142)
KOMATSU    PW210-1    (7063-01142)
KOMATSU    PW210-1    (7063-51142)
KOMATSU    W120-2    
KOMATSU    W180-1    
KOMATSU    W260-1    
KOMATSU    W60-1    
KOMATSU    W70-1    
KOMATSU    W90-2    
KOMATSU    W90-3    
KOMATSU    WA320-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA320-1    S/N 20000-up;(7063-01142)
KOMATSU    WA320-3    (7063-01142)
KOMATSU    WA350-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA380-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA380-3    (7063-01142)
KOMATSU    WA400-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA420-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA420-3    (7063-01142)
KOMATSU    WA420-3    (7063-01142)
KOMATSU    WA420-3CS    (7063-01142)
KOMATSU    WA450-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA450-2    (7063-01142)
KOMATSU    WA450-3    (7063-01142)
KOMATSU    WA450-3LL    (7063-01142)
KOMATSU    WA450L-3    (7063-01142)
KOMATSU    WA470-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA470-3    (7063-01142)
KOMATSU    WA500-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA500-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA600-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA600-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA600-1    S/N 10001-10880;(7063-01142)
KOMATSU    WA600-1    S/N 10881-up;(7063-01142)
KOMATSU    WA700-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA800-1    (7063-01142)
KOMATSU    WA800-2    (7063-01142)
KOMATSU    WA800-2    (7063-01142)
KOMATSU    WA900-1    (7063-01142)

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

Mới nhất

popup

Số lượng:

Tổng tiền: