Lọc Thuỷ Lực Donaldson P550787

Lọc hồi thuỷ lực P550787 (207-60-71181)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC200-8 (207-60-71180)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Liên hệ
# Thông số Chi tiết
1 OUTER DIAMETER 150 mm (5.91 inch)
2 INNER DIAMETER 92 mm (3.62 inch)
3 LENGTH 199.9 mm (7.87 inch)
4 EFFICIENCY BETA 1000 14 micron
5 STYLE Cartridge
6 MEDIA TYPE Synthetic
7 PRIMARY APPLICATION KOMATSU 2076071181

Lọc thuỷ lực P550787 dùng cho máy-thiết bị:

KOMATSU    BR380JG-1 (207-60-71181)
KOMATSU    BR380JG-1EO (207-60-71181)
KOMATSU    D275AX-5 (207-60-71180)
KOMATSU    D275AX-5EO (207-60-71181)
KOMATSU    D275AX-5SL (207-60-71180)
KOMATSU    D85EX-15 (207-60-71181)
KOMATSU    D85EX-15 (207-60-71181)
KOMATSU    D85EX-15SL (207-60-71181)
KOMATSU    D85PX-15 (207-60-71181)
KOMATSU    PC160LC-7 (207-60-71181)
KOMATSU    PC160LC-7K (207-60-71181)
KOMATSU    PC200-7    (207-60-71180)
KOMATSU    PC200-7B (207-60-71180)
KOMATSU    PC200-8    (207-60-71181)
KOMATSU    PC200LC-7 (207-60-71180)
KOMATSU    PC200LC-7B (207-60-71180)
KOMATSU    PC200LC-8 (207-60-71181)
KOMATSU    PC200LL-7 (207-60-71180)
KOMATSU    PC210-7    (207-60-71180)
KOMATSU    PC210-7K (207-60-71180)
KOMATSU    PC210LC-7 (207-60-71180)
KOMATSU    PC210LC-7K (207-60-71180)
KOMATSU    PC210NLC-7K (207-60-71180)
KOMATSU    PC220-7    (207-60-71181)
KOMATSU    PC220-8    (207-60-71181)
KOMATSU    PC220LC-7 (207-60-71181)
KOMATSU    PC220LC-7L (207-60-71181)
KOMATSU    PC220LL-7 (207-60-71181)
KOMATSU    PC228US-3 (207-60-71181)
KOMATSU    PC228USLC-3 (207-60-71181)
KOMATSU    PC230NHD-7 (207-60-71181)
KOMATSU    PC230NHD-7K (207-60-71181)
KOMATSU    PC240NLC-7 (207-60-71181)
KOMATSU    PC270-7    (207-60-71181)
KOMATSU    PC270LC-7 (207-60-71181)
KOMATSU    PC270LC-7MH (207-60-71181)
KOMATSU    PC270LC-8 (207-60-71181)
KOMATSU    PC270LL-7 (207-60-71181)
KOMATSU    PC300-7    (207-60-71181)
KOMATSU    PC300HD-7 (207-60-71181)
KOMATSU    PC300HD-7EO (207-60-71181)
KOMATSU    PC300HD-7L (207-60-71181)
KOMATSU    PC300HD-7MH (207-60-71181)
KOMATSU    PC300HD-8 (207-60-71181)
KOMATSU    PC300LC-7 (207-60-71181)
KOMATSU    PC300LC-7EO (207-60-71181)
KOMATSU    PC300LC-7L (207-60-71181)
KOMATSU    PC300LC-8 (207-60-71181)
KOMATSU    PC300LL-7EO (207-60-71181)
KOMATSU    PC300LL-7L (207-60-71181)
KOMATSU    PC308USLC-3 (207-60-71181)
KOMATSU    PC308USLC-3EO (207-60-71181)
KOMATSU    PC340LC-7K (207-60-71181)
KOMATSU    PC340NLC-7K (207-60-71181)
KOMATSU    PC350-7    (207-60-71181)
KOMATSU    PC350LC-7 (207-60-71181)
KOMATSU    PW200-7    (207-60-71180)
KOMATSU    WA480-6    (207-60-71181)

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

Mới nhất

popup

Số lượng:

Tổng tiền: