Lọc nhiên liệu Donaldson P550440

P550440 | Lọc nhiên liệu Komatsu PC200LC-6
Dùng cho máy xúc sử dụng động cơ Cummins

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
FLEETGUARD FF5052
KOMATSU 6732-71-6110
KOMATSU 6732-71-6111
KOMATSU 6732-71-6112
CUMMINS 3903640
DYNAPAC 900829
HITACHI 75208272

Liên hệ
Stand Pipe Yes Y/N
Outer Diameter 76.8 mm (3.02 inch)
Thread Size M16 x 1.5
Length 120 mm (4.72 inch)
Gasket OD 70.2 mm (2.76 inch)
Gasket ID 60.5 mm (2.38 inch)
Efficiency 99% 16 micron
Efficiency Test Std SAE J1985
Collapse Burst 5.2 bar (75 psi)
Type Secondary
Style Spin-On
Media Type Cellulose

Lọc nhiên liệu P550440 dùng cho các máy-thiết bị:
KOMATSU    D31E-20    (6732-71-6111)
KOMATSU    D31EX    (6732-71-6111)
KOMATSU    D31EX-21    (6732-71-6111)
KOMATSU    D31P-20    (6732-71-6111)
KOMATSU    D31P-20A    (6732-71-6110)
KOMATSU    D31PX-21    (6732-71-6111)
KOMATSU    D37-5    (6732-71-6111)
KOMATSU    D37EX-21    (6732-71-6112)
KOMATSU    D37EX-21A    (6732-71-6112)
KOMATSU    D39EX-21    (6732-71-6111)
KOMATSU    D39EX-21A    (6732-71-6112)
KOMATSU    D39PX-21    (6732-71-6111)
KOMATSU    D39PX-21A    (6732-71-6112)
KOMATSU    D41A-6    (6732-71-6111)
KOMATSU    D41E-6    (6732-71-6110)
KOMATSU    D41E-6    (6732-71-6111)
KOMATSU    D41E-6C    (6732-71-6111)
KOMATSU    D41P-6    (6732-71-6110)
KOMATSU    D41P-6    (6732-71-6111)
KOMATSU    D41P-6C    (6732-71-6111)
KOMATSU    D61EX-12    (6732-71-6112)
KOMATSU    D61EX-15    (6732-71-6112)
KOMATSU    D61PX-12    (6732-71-6112)
KOMATSU    D61PX-15    (6732-71-6111)
KOMATSU    GD530A-1    (161624)
KOMATSU    GD530A-2    (161624)
KOMATSU    GD555-3    (6732-71-6112)
KOMATSU    GD555-3C    (6732-71-6112)
KOMATSU    GD650-1    (161624)
KOMATSU    GD650A-2    (161624)
KOMATSU    GD670-1    (161624)
KOMATSU    GD670A-2    (161624)
KOMATSU    GD670A-2C    (161624)
KOMATSU    GD670AW-2C    (161624)
KOMATSU    P37    (6732-71-6111)
KOMATSU    PC100-6    (6732-71-6111)
KOMATSU    PC120-6    (6732-71-6111)
KOMATSU    PC120-6    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC120LC-6    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC128US-1    (6732-71-6111)
KOMATSU    PC128US-2    (6732-71-6111)
KOMATSU    PC128UU-1    (6732-71-6111)
KOMATSU    PC128UU-2    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC130-6    (6732-71-6111)
KOMATSU    PC138US-2    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC138USLC-2    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC150-6    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC150-6K    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC150LC-6    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC150LC-6K    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC158US-2    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC158USLC-2    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC160-6K    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC160LC-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC160LC-7EO    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC160LC-7K    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC180LC-6K    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC180NLC-6K    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC200    (161624)
KOMATSU    PC200-6    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC200-6A    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC200-6B    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC200-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC200-7B    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC200LC-6    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC200LC-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC200LC-7B    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC200LL-6    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC200LL-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC200Z-6    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC200Z-6LE    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC210-6    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC210-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC210-7K    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC210LC-6    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC210LC-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC210LC-7K    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC210NLC-7K    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC220-6    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC220-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC220-8    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC220LC-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC220LC-7L    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC220LL-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC228US-1    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC228US-2    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC228US-3    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC228USLC-1    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC228USLC-2    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC228USLC-3    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC228UU-1    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC230-6    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC230LC-6    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC230NHD-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC230NHD-7K    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC240NLC-7    (6732-71-6110)
KOMATSU    PC270-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC270LC-6    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC270LC-6 MH    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC270LC-6LE    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC270LC-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC270LC-7MH    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC270LL-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PC300HD-6    (6732-71-6111)
KOMATSU    PC300HD-6 MH    (6732-71-6111)
KOMATSU    PC300HD-6LE    (6732-71-6111)
KOMATSU    PC300LC-5    (161624)
KOMATSU    PC300LC-6    (6732-71-6111)
KOMATSU    PC300LL-6    (6732-71-6111)
KOMATSU    PC75UU-3    6732-71-6110)
KOMATSU    PC75UU-3    (6732-71-6111)
KOMATSU    PW200-7    (6732-71-6112)
KOMATSU    PX21    (6732-71-6111)
KOMATSU    WA120-1    (161624)
KOMATSU    WA150-5    (6732-71-6112)
KOMATSU    WA150L-5    (6732-71-6112)
KOMATSU    WA180-1    (161624)
KOMATSU    WA180-3    (6732-71-6111)
KOMATSU    WA180-3D    (6732-71-6111)
KOMATSU    WA180PT-3    (6732-71-6111)
KOMATSU    WA200-5    (6732-71-6112)
KOMATSU    WA200-5L    (6732-71-6112)
KOMATSU    WA200L-5    (6732-71-6112)
KOMATSU    WA200PT-5L    (6732-71-6112)
KOMATSU    WA250    
KOMATSU    WA250-5    (6732-71-6112)
KOMATSU    WA250PT-5    (6732-71-6112)
KOMATSU    WA270-3    (6732-71-6110)
KOMATSU    WA320-1    (161624)
KOMATSU    WA320-3    (161624)
KOMATSU    WA320-5    (673271-6112)
KOMATSU    WA320-5L    (6732-71-6112)
KOMATSU    WA320PT-5    (673271-6112)
KOMATSU    WA380-1    
KOMATSU    WA380-3
KOMATSU    WA380H    (6732-71-6110)
KOMATSU    WA420-1    
KOMATSU    WA420-3    
KOMATSU    WA420-3CS    (6742-01-3790)

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

Mới nhất

popup

Số lượng:

Tổng tiền: