Lọc Thuỷ Lực Donaldson P551210

P551210 | Lọc thủy lực cho động cơ Komatsu (07063-01210)

Dùng cho máy xúc Komatsu PC Series -6

Hãng sản xuất: DONALDSON 

Xuất xứ: Indo, hàng có sẵn, mới 100%

Liên hệ
# Thông số Chi tiết
1 PRIMARY APPLICATION KOMATSU 0706301210
2 MEDIA TYPE Cellulose
3 STYLE Cartridge
4 EFFICIENCY BETA 1000 26 micron
5 EFFICIENCY BETA 200 23 micron
6 EFFICIENCY BETA 20 15 micron
7 EFFICIENCY BETA 2 9 micron
8 LENGTH 450.1 mm (17.72 inch)
9 INNER DIAMETER 110.24 mm (4.34 inch)
10 OUTER DIAMETER 149.86 mm (5.90 inch)

P551210 | Lọc thủy lực Donaldson P551210 Komatsu (07063-01210) dùng cho các Xe-máy-động cơ sau:

KOMATSU    PC200-6    (7063-51210)
KOMATSU    PC200-6A (7063-51210)
KOMATSU    PC200-6B (7063-51210)
KOMATSU    PC200LC-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC200LC-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC200LL-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC200Z-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC200Z-6LE (7063-51210)
KOMATSU    PC210-6    (7063-51210)
KOMATSU    PC210-6    (7063-51210)
KOMATSU    PC210LC-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC210LC-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC220-5    (7063-51210)
KOMATSU    PC220-6    (7063-51210)
KOMATSU    PC220-6    (7063-51210)
KOMATSU    PC220LC-5 (7063-51210)
KOMATSU    PC228US-1 (7063-51210)
KOMATSU    PC228US-2 (7063-51210)
KOMATSU    PC228USLC-1 (7063-51210)
KOMATSU    PC228USLC-2 (7063-51210)
KOMATSU    PC228UU-1 (7063-51210)
KOMATSU    PC230-6    (7063-51210)
KOMATSU    PC230-6    (7063-51210)
KOMATSU    PC230LC-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC250LC-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC270LC-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC270LC-6 MH (7063-51210)
KOMATSU    PC270LC-6LE (7063-51210)
KOMATSU    PC300-3    (7063-51210)
KOMATSU    PC300-5    (7063-51210)
KOMATSU    PC300-6    (7063-51210)
KOMATSU    PC300HD-5 (7063-51210)
KOMATSU    PC300LC-5 (7063-51210)
KOMATSU    PC300LC-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC350-6    (7063-51210)
KOMATSU    PC350LC-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC400-3    (7063-51210)
KOMATSU    PC400LC-3 (7063-51210)
KOMATSU    PC650-1    (7063-51210)
KOMATSU    PC650-1    (7063-51210)
KOMATSU    PC650-3    (7063-51210)
KOMATSU    PC650-5    (7063-51210)
KOMATSU    PC650E-1 (7063-51210)
KOMATSU    PC650LC-5 (7063-51210)
KOMATSU    PC650SE-5 (7063-51210)
KOMATSU    PC710-5    (7063-51210)
KOMATSU    PC710SE-5 (7063-51210)
KOMATSU    PC750-6    (7063-51210)
KOMATSU    PC750LC-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC750LC-6MH (7063-51210)
KOMATSU    PC750SE-6 (7063-51210)
KOMATSU    PC800SE-6 (7063-51210)
KOMATSU    WA600-3    (7063-51210)
KOMATSU    WA800-3    (7063-51210)
KOMATSU    HD325-7    (7063-51210)
KOMATSU    HD405-7    (7063-51210)
KOMATSU    HD465-7    (7063-51210)
KOMATSU    HD465-7EO (7063-51210)
KOMATSU    HD605-7    (7063-51210)
KOMATSU    HD605-7EO (7063-51210)
KOMATSU    HD785-7    (7063-51210)
KOMATSU    HM300-2    (7063-51210)
KOMATSU    HM350    (7063-51210)
KOMATSU    HM350    (7063-51210)
KOMATSU    HM350-2    (7063-51210)
KOMATSU    HM350-2    (7063-51210)
KOMATSU    HM400    (7063-51210)
KOMATSU    HM400    (7063-51210)
KOMATSU    HM400-2    (7063-51210)
KOMATSU    HM400-2    (7063-51210)
KOMATSU    PC1000-1 (7063-51210)
KOMATSU    PC1000LC-1 (7063-51210)
KOMATSU    PC1000SE-1 (7063-51210)
KOMATSU    PC1000SP-1 (7063-51210)
KOMATSU    PC150-1    (7063-51210)
KOMATSU    PC1500-1 (7063-51210)
KOMATSU    PC1600-1 (7063-51210)
KOMATSU    PC1800-6 (7063-51210)

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

Mới nhất

popup

Số lượng:

Tổng tiền: